SCURT ISTORIC

Școala Gimnazială NR1 Buciumi

Învăţământul românesc organizat în localitatea Buciumi se atestă documentar în anul 1827. Este data la care în Buciumi şcolarii învăţau 7 clase elementare într-o încăpere de casă ţărănească drept şcoală cu un singur învăţător, docente cum era numit atunci. Dorinţa de a-şi cultiva mintea şi limba părintească i-au determinat pe buciumani să-şi preţuiască şcoala ca o instituţie ce asigură pregătirea pentru viaţă a copiilor.

Anul 1865 atestă un eveniment cu adâncă  semnificaţie patriotică şi cetăţenească. Legea 33 a contelui Appony,  prin care se urmărea deznaţionalizarea românilor din Transilvania, prevedea printre altele desfiinţarea şcolilor ce funcţionau în localuri de lemn. Şcoala românească din Buciumi trăia într-o casă de lemn şi asta ar fi însemnat renunţarea la învăţătură în limba maternă.

Sătenii şi dacălul lor au hotărât atunci să transforme biserica lor cu zidurile de piatră zidindu-i încă o sală, în lăcaş de învăţătură. Se împlinea deci condiţia, şcoala fiind acum într-un local zidit în piatră, astfel încât copiii erau fericiţi de inechitabila rânduială a Ministerului.

‚,Senatismul’’ greco-catolic de Alba Iulia şi Făgăraş din1871, menţionează că există în acel sat Buciumi 139 de şcolari, iar docente era Baziliu Tiapu – originar din Buciumi. Şcoala fiind confesională era întreţinută de săteni, inclusiv plata învăţătorului. Învăţătorii predau 5-6 obiecte de învăţătură, lipseau manualele, se schimbau des cadrele, fregvenţa copiilor era foarte slabă.

În 1886 se menţionează într-un alt ,,Senatism’’ că într-o şcoală cu ziduri de piatră învăţau 202 şcolari cu doi docenţi: Ioan Maxim şi Ioanu Demble. S-a edificat în Buciumi în 1887 o şcolă maghiară pentru copiii grefierilor, prima pe Valea Agrijului şi care va funcţiona pâna la începutul secolului al XX-lea alături de şcoala confesională românească, trecerea şcolarilor de la o şcolă la alta nefiind îngăduită.

În 1900 erau învăţători din Buciumi în şcoală confesională, docenţii: Vlaic Teodor şi Elena Gozman. Cu învăţătorul Ilie Dumitru, Mărginean Dumitru şi Ogrean Maria, şcoala intră în epoca românească de după Unire. Ţăranii, înainte de 1944, în lupta cu pământul neroditor, aveau nevoie de sprijinul copiilor din  primii ani ai copilăriei.

Învăţământul aşa numit obligatoriu era doar o lozincă. Astfel a sporit mult numărul neştiutorilor de carte. Continuarea studiilor postgimnaziale înainte de reforma învăţământului era un caz aparte.

Din 1948 –anul reformei învăţământului – începe construcţia unui nou local de şcoală, ce va fi dat în folosinţă în 1950 şi va fi extins cu încă trei săli în 1966. Din 1969 şcoala funcţionează cu zece clase, iar din 1974 cu treapta întâi de liceu. În 1977s-a dat în folosinţă localul nou de şcoală cu 8 săli de clasă, 3 laboratoare, 3 cabinete, o sală de sport.

În satul Bodia prima atestare documentare a scolii este din anul 1858. In anul 1956 se da in folosinta actualul local al scolii cu 2 sali de clasa si o sala pentru gradinita.In prezent scoala functioneaza cu un post de invatator cu 8 elevi si o grupa combinata la gradinita.

În satul Bogdana primele documente pastrate sunt din anul 1903,cind scoala functiona cu 28 de elevi,arhiva satului Bogdana fiind distrusa in timpul razboiului. În perioada anilor 1959-1961 s-a zidit un local nou de scoala cu 5 sali de clasa,unde a functionat si ciclul gimnazial din anul 1963 pina in anul 1976.In present functioneaza 2 clase la ciclu primar si o grupa de gradinita in localul care a fost reconditionat si modernizat in anul 2009.   În satul Rostoltu Mare exista o scoala elementara greca-catolica cu o sala de clasa in anul 1873.In anul 1926 s-a dat in folosinta un local nou de scoala care a functionat cu 2 posturi de invatatori  si o grupa combinata la gradinita. Din lipsa de copii scoala s-a inchis in anul 2007.

Școala Astăzi

La ora actuala invatamantul din satul Buciumi isi desfasoara activitatea in 2 cladiri: cladirea mai veche reconditionata in 2004 care cuprinde clasele I-IV si gradinita (cladirea 1), si constructia noua (cladire 2) pentru clasele V-VIII , data in folosinta in anul 1977.

Localul scolii cu clasele V-VIII se afla in central satului,in vecinatatea Primariei,a Bisericii,a Caminului Cultural si a Bibliotecii satesti.Cladire scolii este construita pe  doua nivele cuprinzand 6 sali de clasa, un laborator de fizica-chimie, un laborator de biologie, un laborator de informatica, muzeul scolii si Centru de  Documentare si Informare.

Atat in ciclu primar cit si in  cel gimnazial cursurile se desfasoara intr-un singur schimb.In ciclul gimnazial elevii provin din toate satele apartinatoare comunei,transportul elevilor fiind efectuat cu microbuzul scolii.

În ceea ce priveste efectivele de elevi la Scoala Buciumi in anul scolar 2012-2013 au fost inscrisi un numar de 73 de prescolari,135 elevi in invatamantul primar si 92 in invatamantul gimnazial.

Elevii provin din medii sociale diverse,cu o stare materiala diferita mai buna sau mai slaba si avand capacitatii intelectuale diferite.Un numar destul de mare de copii provin din familii de rromi nestiutori de carte.Elevii din scoala noastra au obtinut rezultate bune la concursurile scolare,olimpiade si concursurile sportive la care au participat. Directorul scolii impreuna cu un grup de cadre didactice in anul 2008 au initiat Proiectul –,,Centrul de Documentare si Informare ,, care a fost aprobat si implementat in  anul 2009. Centrul de Documentare si Informare inaugurat in februarie 2009 dispune de peste  8000 volume carti si toate dotarile  necesare. Personalul scolii este format din 5 educatoare, 9 invatatori, 9 profesori, toate cadrele didactice fiind calificate.